หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมทุนการศึกษา สูงสุด 100%

วันที่เวลาโพส 02 พฤศจิกายน 64 12:17 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่มีข่าวดีจากมหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนฟรี สูงสุด 100% ( เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด )


คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร 
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ 

- วิทยาลัยศิลปะการแสดง
- วิทยาลัยนานาชาติ
คลิ๊กรายละเอียด >> https://admission.siam.edu/2021/10/19/admissionall64/มีทุนอะไรบ้าง ?
- ทุน SIAM WISDOM
- ทุน SIAM DIGITAL GURU
- ทุน SUPER TALENT
- ทุนโควตาสถาบัน 
- ทุนนักกีฬา
- ทุนศิลปวัฒนธรรม
- ทุนการศึกษา SIAM YOUNG BLOOD 
- ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม 
- ทุน SUPER PARENT 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา QS SIAM 
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ )

รายละเอียดทุนการศึกษา >> https://admission.siam.edu/2021/10/19/loan65/


คุณสมบัติผู้สมัคร
จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,  ปวช. , ปวส.  หรือเทียบเท่า
รายละเอียดการสมัคร
สามารถสมัครและส่งแฟ้มสะสมงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มกราคม 2565 
ได้ที่ admission@siam.edu สมัครออนไลน์ได้ทาง https://admission.siam.edu/apply/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร  02-8678088 , 02-8686000 ต่อ 5306 , 5308

Website : https://siam.edu/
Facebook Page : https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/
หรือ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1
เปิดรับสมัคร วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา 8.30-16.30 น.  

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด