หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1

วันที่เวลาโพส 18 พฤศจิกายน 64 17:16 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่มีข่าวดีมาบอกต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ไม่ควรพลาด

เตรียมเปิดบ้าน Agri kmitl Let's GET RICH ดินแดนของชาวเกษตรฐี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีรางวัลกว่า 100,000 บาท 8 สาขา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดการสมาร์ตฟาร์ม
- เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
- เทคโนโลยีผลิตพีช
- นวัตกรรมการผลิตเนื้อสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรการประมง
- นิเทศศาสตร์เกษตร 
- พัฒนาการเกษตร
- Agrinovator ( การจัดการสมาร์ตฟาร์ม / วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ )จำนวนที่รับสมัคร TCAS รอบ 1
- เทคโนโลยีผลิตพีช จำนวนที่รับ 90 คน
- การจัดการสมาร์ตฟาร์ม จำนวนที่รับ 70 คน
- การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวนที่รับ 60 คน
- เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  จำนวนที่รับ 90 คน
- นวัตกรรมการผลิตเนื้อสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรการประมง จำนวนที่รับ 75 คน
- พัฒนาการเกษตร จำนวนที่รับ 55 คน
- นิเทศศาสตร์เกษตร จำนวนที่รับ 50 คน
-  Agrinovator ( การจัดการสมาร์ตฟาร์ม / วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ) จำนวนที่รับ 40 คนพบกับ LANDMARK ดินแดนแห่งเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพาไปเปิดมุมมองใหม่ของการเรียนเกษตรในหลักสูตรต่าง ๆ เรียนอย่างไรให้ปัง เรียนอยากไรให้รวย และมาหาคำตอบกันใน Zoom


ห้ามพลาด !! 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีรางวัลกว่า 100,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ
02 329 8000
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/AgriKMITL2016/
E-mail : agri-tech@kmitl.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด