หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน

วันที่เวลาโพส 23 พฤศจิกายน 64 12:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

มหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งลงนามข้อตกลง ร่วมสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการศึกษา การสอน และการวิจัยภาษาจีนระดับนานาชาติ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดพิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  พิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภารกิจหลักในการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนแก่นักศึกษาต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในนาม " Little United Nations (สหประชาชาติขนาดเล็ก) " มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเปิดสอนสาขาภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรม จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชาวจีน 

ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ผลิตอาจารย์สอนภาษาจีนและการฝึกอบรมความพร้อมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ที่เตรียมไปศึกษาต่อต่างประเทศ  จากการพัฒนามากกว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยได้พัฒนาจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีความหลากหลายของสาขาวิชา มีจุดเด่นด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนและการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ในวันนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการและความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ และอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลการวิจัย นอกจากนี้ยังช่วยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการศึกษา การสอน และการวิจัยภาษาจีนระดับนานาชาติ

การศึกษาเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง และเป็นจิตสำนึกความรับผิดชอบด้วย ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ได้มีส่วนสนับสนุนอย่างไม่ย่อท้อต่อการเผยแพร่การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่แสดงความโดดเด่นของตนเอง และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและจีน และใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อสร้างสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีนช่องทางการติดต่อ
โทร 02-5523500-9 ต่อ 112 , 113 หรือ 064-2512260
Facebook Fangpage : https://www.facebook.com/krirk.uni/?ref=page_internal

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ