หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

หลักสูตรนานาชาติเปิดรับสมัคร Inter Portfolio รอบแรก

วันที่เวลาโพส 02 ธันวาคม 64 14:36 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

รอบแรก Inter Portfolio 1 รับจำนวน 400 คน 
 


โดยผู้สมัครสามารถเลือกประเภทในการสมัครได้ (เลือกเพียง 1 ประเภท)
1. ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป) หรือ ยื่นคะแนนอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา เช่น  GED, SAT, GSAT, ACT, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ และอื่นๆ
2. ยื่นผลการสอบโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=387ระหว่างวันที่ 2 - 25 ธันวาคม 2564
สมัครออนไลน์ทาง : http://http://admissions.siit.tu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 986 9009 ต่อ 1002 - 1006

Facebook Panpage : https://www.facebook.com/siittu/?ref=page_internal
website : http://www.siit.tu.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด