หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio พร้อมทุนการศึกษา

วันที่เวลาโพส 08 ธันวาคม 64 13:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1   Portfolio เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะและสาขา ที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1   Portfolio
คณะสาธารณสุขศาสตร์   
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัฒกรรม
- สาขาวิชาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์
- สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
- สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
- วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
- วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- วิชาเอกภาพยนต์โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาการปกครอง
วิทยาลัยนานาชาติ


มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 100% 
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด***
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2565
สัมภาษณ์  วันที่ 22  มกราคม 2565 
ประกาศผล วันที่ 26 มกราคม 2565
รายงานตัว วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565
สมัครออนไลน์ >> http://www.admission.siam.edu/apply

ช่องทางการติดต่อ
โทร 02-8678088 ,02-8686000 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 1  เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8.30-16.30 น. 
Facebook Fanpage :  https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/
E-mail : admission@siam.edu
Add Line
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด