หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เวลาโพส 01 มกราคม 65 09:47 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565


หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาโท
1. รอบรับตรง
( ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565 )
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3GBKwLMหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญา และอนุปริญญา
1. รอบโควตา Quota ( ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 )

โควตาประเภทที่ 1 
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ดังต่อไปนี้
- กรุงเทพมหานคร
- สมุทรปราการ
- สมุทรสาคร
- นครปฐม
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- เชียงใหม่
- ลำปาง
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ์
- พระนครศรีอยุธยา
- ลพบุรี
- กาญจนบุรี
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- ชลบุรี
- ระยอง
- ประจวบคีรีขันธ์
- นครศรีธรรมราช
- สงขลา
- สุราษฏร์ธานี
- ชุมพร
- ปัตตานี
- สกลนคร
- อุดรธานี
- ขอนแก่น
- บุรีรัมย์
- นครราชสีมา
- อุบลราชธานีโควตาประเภทที่ 2
โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือหน่วยงานที่มีอุปการะคุณกับ สถาบันการบินพลเรือน

โดยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบโควตา มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่

- วิชาโทการจราจรทางอากาศ
- วิชาโทการท่าอากาศยาน
- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
- วิชาโทธุรกิจสายการบิน
- วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

- แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
- แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่

- สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
- สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์

หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3GCOYtN

ขั้นตอนการสมัคร >> https://bit.ly/3Kb0nD8

2. รอบรับตรง
( ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565 )
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3qBAioU
ขั้นตอนการสมัคร >> http://shorturl.at/douyHหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. รอบรับตรง ( เตรียมวิศวกรรมการบิน )
( ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565 )
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3AcwKwS
ขั้นตอนการสมัคร >> https://bit.ly/3IhGtF0สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ผ่านทางระบบ INTERNET ( สำหรับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน สมัครด้วยตนเองและระบบออนไลน์ )
ที่เว็บไซต์ >> 
http://www.catc.or.th


คลิปวีดีโอ
 

1.โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/598365591216001


2. Aviation Now and Then
Ep.1 งานด้านการจราจรทางอากาศ
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/3171799976388215


3. Aviation Now and Then
Ep.2 Aircraft Maintenance Management 
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/438683211186537


4. Aviation Now and Then
Ep.3 งานด้านการขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/388027309767941


Ep.3 งานด้านการขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/883191355892306


5. Aviation Now and Then
EP.4 เจาะลึกงานในสนามบิน
ttps://www.facebook.com/catcthailand/videos/245371120870993


6. Aviation Now and Then
EP.5 หลักสูตรนายช่างภาคพื้น
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/386072793314828


7.VDO Presentation ท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
https://www.facebook.com/catcthailand/videos/275262614669955

 
ช่องทางการติดต่อ
โทร 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 
Inbox Facebook : https://www.facebook.com/catcthailand/?ref=page_internal

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ