หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ Inter Portfolio 2 แล้วนะ

วันที่เวลาโพส 19 มกราคม 65 12:10 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ( หลักสูตรนานาชาติ ) ปีการศึกษา 2565


รอบที่สอง Inter Portfolio 2 สำหรับใครที่สมัครรอบแรกไม่ทัน ห้ามพลาด!!


สามารถเลือกประเภทในการสมัครได้ (เลือกเพียง 1 ประเภท)
1. ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป) หรือ ยื่นคะแนนอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา เช่น  GED, SAT, GSAT, ACT, GAT-PAT, วิชาสามัญ และอื่นๆ
2. ยื่นผลการสอบผ่านโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม (Schedule and More Details) : https://bit.ly/3A9xjaFสมัครออนไลน์ทางhttp://admissions.siit.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางการติดต่อ
โทร 0-2986-9009 ต่อ 1002-1006 หรือ 06-5543-0379
LINE : @siitadmission 
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/siittu
Twitter : https://twitter.com/siittuofficial
Instagram : https://www.instagram.com/siittu/
Website : http://www.siit.tu.ac.th


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ