หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบทุนการศึกษา มากกว่า 100 ทุน

วันที่เวลาโพส 11 พฤษภาคม 65 12:00 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( มบส. ) มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา มีแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกสถานบัน โดยแต่ละที่มาของทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มากกว่า 100 ทุน ดังนี้
1. ทุนศรีสมเด็จ 
2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ  
3. ทุนสนับสนุนสาขาวิชา
4. ทุนสนับสนุนนโยบายขจัดความยากจน (No Poverty SDG)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://https://link.bsru.ac.th/2565-scholarship

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา แบบกู้ยืมสำหรับสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) 
2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ. )
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://sa.bsru.ac.th/studentloan/ช่องทางการติดต่อ
หรือสอบถามที่โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.bsru.ac.th/.

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด