หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

Inter Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจกทุน !!

วันที่เวลาโพส 22 เมษายน 65 11:58 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา " The SIIT 30th Anniversary Scholarships " ทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษาแรกสำหรับผู้สมัครในรอบ Inter Program - Admission 2
ภายในวันที่ 2 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท
- Full Scholarships (ทุนเต็มจำนวน)
- Half Scholarships (ทุนครึ่งจำนวน)
- Quarter Scholarships ( ทุนบางส่วน )

ประเภทการสมัคร ( เลือกสมัครเพียง 1 ประเภท )
1. สอบตรง ( SIIT Entrance Examination )
2. ยื่นคะแนนมาตรฐานสากล ( Submission of Standardized Test Scores )
เช่น  SATI, SATII, GCE A-Level, IB, ACT, NCEA และอื่นๆ
3. ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ GAT/PAT ( Submission of GAT/PAT Scores )
4. ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ ( Submission of Common 9 Subjects Scores )
5. ยื่นคะแนน GED ( Submission of GED )
6. ยื่นคะแนน GAT2 และวิชาสามัญ ( Submission of GAT2 and Common Subject Scores )
7. ยื่นเกรดเฉลี่ยสำหรับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ ( Submission of GPA for International School Student )
8. ยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ( Submission of GPA ( Math > 2.75 )) *เฉพาะสาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ
9. สอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา ( Vocational School )  รายละเอียดการรับสมัคร : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=404


ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ โทร : 029869009 ต่อ 1002 - 1006
Email : admission@siit.tu.ac.th
LINE : @siitadmission
Facebook : https://www.facebook.com/siittu/

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ