หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( มบส. ) เปิดรับนักศึกษา TCAS65 รอบ 3 Admission

วันที่เวลาโพส 09 พฤษภาคม 65 13:47 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( มบส. ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่  3 Admission ปีการศึกษา 2565 ( TCAS 65 ) 


เปิดรับ 5 คณะ ประกอบด้วย 
- คณะครุศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ซึ่งการรับรอบที่  3 Admission ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ >> https://www.mytcas.com

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  12 พฤษภาคม 2565  ชำระค่าสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ >> https://www.mytcas.com
ครั้งที่ 1  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 2  วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2565  
ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ >> https://www.mytcas.com

**คำเตือน**
ทั้งนี้การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 
- รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่  26 – 30 พฤษภาคม 2565  ช่องทางการติดต่อ
โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 
ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ  : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :  https://www.bsru.ac.th/.

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด