หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รู้ทุกกระบวนการจัดส่งสินค้าในระดับโลก

วันที่เวลาโพส 26 พฤษภาคม 65 16:03 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เรียนรู้ทุก Detail กระบวนการจัดส่งสินค้า ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การบบรรจุ การจัดส่งและการกระจายสินค้า ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ สุดเจ๋งอีกหนึ่งเพราะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เก็บประสบการณ์กับตัวจริงระดับแนวหน้ามากกว่า 200 บริษัท แถมได้ดูงานกับองค์กรระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพร้อมลุยทุกตำแหน่งงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพ เรื่องทุนก็สุดจะเยอะ! เพราะมีทั้งทุนของสาย ปวส. เรียนแค่ 2 ปีก็จบได้ หรือหลักสูตร 4 ปี ก็เลือกเรียนได้ในสไตล์ตัวเอง


เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เน้นทั้งเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนสุด Fun ในรูปแบบ Gamification โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี VR / AR และ Metaverse นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการทำงานร่วมกับสถานประกอบการภายใต้สภา สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคมต่างๆ ทั่วประเทศไทย เป็นการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์แบบสุด Real ส่งต่อทุกทริคเด็ดของกระบวนการการจัดส่งสินค้า ทั้งการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ การบริหารและการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในสไตล์ของตัวจริงจบมาทำงานอะไร ?
ไม่ต้องสับสนว่าจบมาแล้วทำงานอะไรดี เพราะทุกสิ่งรอบตัวล้วนเกี่ยวกับ Logistics ไม่ว่าจะกี่ยุคสายงานด้านนี้ก็ยัง Hot! Hit! ติดอันดับ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านคลังสินค้า งานด้านบริหาร หรืองานด้านวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการจัดส่งสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ

อาชีพปัจจุบันในสายงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- อาชีพนักโลจิสติกส์
- อาชีพนักซัพพลายเชน ( นักกลยุทธ์ซัพพลายเชน ) 
- อาชีพนักวางแผนอุปสงค์ 
- อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า 
- อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น 
- อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี 
- อาชีพผู้บริหารงานคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า 
- อาชีพผู้บริหารห้องเย็น 
- อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
- อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี 
- อาชีพนักวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง 
- อาชีพนักจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง 
- อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
- อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุด่วนภายในประเทศ
- อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถขนส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ 
- อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้า 
- อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต 
- อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน 
- อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า ( ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ) 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก – นำเข้า ( ผู้ชำนาญการศุลกากร ) 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางบก 
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 
- อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
- อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( ทางทะเล ) 
- อาชีพนักจัดการโซ่ความเย็น

อาชีพสมัยใหม่และอาชีพแห่งอนาคต
- อาชีพนักวางระบบซัพพลายเชน ( Supply Chain Solution / 5PL ) สำหรับธุรกิจ E-Commerce
- อาชีพนักพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่นด้วย AI
- อาชีพนักวางแผนและควบคุมยานพาหนะไร้คนขับ
- อาชีพนักจัดการสินค้าคงคลังบน Cloud
- อาชีพนักวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังด้วย AR / VR / MR
- อาชีพนักควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานโลจิสติกส์
- อาชีพนักวางระบบซัพพลายเชนที่ยั่งยืน  
- อาชีพนักวางระบบซัพพลายเชน Metaverseเงินเดือนได้เท่าไหร่ ?
สายงานนี้บอกเลยว่าปังเรื่องรายได้ เงินเดือน Start ก็สูง อาจจะต้องใช้สกิลแลัความรอบคอบมากหน่อย แต่รับรองว่าคุ้ม!
- Supply Chain Manager : 100,000 - 200,000
- Logistics Manager : 60,000 - 80,000
- Logistics Project Manager : 90,000 - 150,000
- Logistics Assistance Manager : 50,000 - 60,000
- Logistics Specialist : 50,000 - 70,000
- Logistics Analysis : 45,000 - 60,000
- Logistics Supervisor : 34,300 - 37,000
- Inventory Controller : 30,000 - 35,000
- Shipping Officer : 20,583 - 30,000
- Customer Service : 19,437 - 25,000
- Receiving : 15,000 - 20,000
- Warehouse Team Leader : 12,358 - 15,000เหมาะกับใคร ?
บอกเลยว่าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีทางเลือกด้านการเรียนให้กับทุกคน ทั้งสาย ปวส. หรือน้องๆ สายสามัญ แม้แต่พี่ๆ วัยทำงานอยากเพิ่มอาวุธด้านความรู้ให้เฉียบคมมากขึ้น เราก็มีให้เลือก ทุนการศึกษาก็จัดเต็ม! สามารถเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยค่ะตัวอย่างม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ช่องทางการติดต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 06 1420 5641-4
Facebook Sripatum University : http://www.facebook.com/SPUsripatumuniversity/
Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม : http://www.facebook.com/LSC.SPU
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ