หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม รายได้ดีในตลาดความงามไทย

วันที่เวลาโพส 30 พฤษภาคม 65 11:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจ และ ชีวาศรม​ อินเตอร์​เนชั่นแนล​ เฮลท์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายในระดับ World class เรามั่นใจว่าจะสามารถสอนให้คุณมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ ศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง
 

เรียนเกี่ยวกับ?
ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์  ศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง 
 

จบมาทำงานอะไร ? 
1 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น พนักงานต้อนรับ ผู้ให้บริการในสปา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ
ผู้จัดการสปา
2  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม
3 ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ ความงามและสปา
4 ทำงานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
** รายได้ ตั้งแต่ 20,000 -100,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ ** 
 

ปี 1 เรียนอะไร? 
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ -  Wellness และเน้นเครื่องสำอาง
พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  แนวคิดการมีสุขภาพที่ดีอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ทฤษฎีและปฏิบัติการการผลิตเครื่องสำอาง ศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและการประกอบการ 
 

ปี 2 เรียนอะไร? 
เฉพาะด้าน Wellness และด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
- ทฤษฎีและปฏิบัติการด้าน Wellness เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การทำทรีทเมนต์ปรนนิบัติผิวกาย แนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวมและศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
- ทฤษฎีและปฏิบัติการการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
 

ปี 3 เรียนอะไร? 
เฉพาะด้าน Beauty และด้านบริหาร
- ทฤษฎีและปฏิบัติการด้าน Beauty เช่น การทรีตเมนต์​ปรนนิบัติผิวหน้า  โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ นันทนาการสุขภาพเพื่ออายุยืนยาว ศาสตร์ของพลังงานบำบัด 
- ทฤษฎีและปฏิบัติการสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  การตลาดดิจิทัล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม  การพัฒนาและการบริหารธุรกิจสปา
- เอกเลือกกลุ่มสุขภาพและความงาม
 

ปี 4 เรียนอะไร? 
เอกเลือกฝึกงานสหกิจศึกษา
เอกเลือกกลุ่มสุขภาพและความงาม เอกเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีฝึกงาน / สหกิจศึกษา


เหมาะกับใคร?
-  มี Lifestyle ที่เน้นเรื่องสุขภาพที่ดี เป็นคนรักสุขภาพและความงาม 
- ชอบทำให้คนอื่นมีสุขภาพดี มีความสุข 
- มีบุคลิกภาพดี สื่อสารได้ดี ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น จะดีมาก
- รักการเรียนรู้ รักความสะอาด
- อยากประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสปาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อยากประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ตัวอย่าง ม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เบอร์โทร :  02-697-6505 , 02-697-4855
เว็บไซต์ : https://science.utcc.ac.th/major_wellness_beauty/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด