หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

11 คณะ สุดปัง เปิดรับสมัครรอบ Portfolio 66 พร้อมทุนการศึกษาและทุนเรียนฟรี สูงสุด 100%

วันที่เวลาโพส 04 พฤศจิกายน 65 11:53 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 พร้อมทุนการศึกษาและทุนเรียนฟรี สูงสุด 100% 
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)คณะและสาขาที่เปิดรับ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา /เครื่องกล/ ไฟฟ้า /ยานยนต์ /อุตสาหการ / คอมพิวเตอร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร / วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- คณะบริหารธุรกิจ บัญชี/ การตลาด / การเงินและการลงทุน / การจัดการทั่วไปและการประกอบการ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ / แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์/ การตลาดดิจิทัล /ธุรกิจดิจิทัล
- คณะศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ / ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
- คณะนิติศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- International Program Business Administration / Hotel & Tourism Management

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,  ปวช. , ปวส.  หรือเทียบเท่า
รายละเอียดคณะ/สาขา และรอบการรับ : https://admission.siam.edu/2022/11/01/admission66/
รายละเอียดทุนการศึกษาปี 2566 : https://admission.siam.edu/2022/10/29/l291065/
สมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.admission.siam.edu/applyช่องทางการติดต่อ
โทร  02-8678088 , 02-8686000 ต่อ 5306 , 5308

เว็บไซต์ : https://www.siam.edu/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด