หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

DEK66 ห้ามพลาด !! 8 สาขา เปิดรับรอบ Inter Portfolio 1

วันที่เวลาโพส 25 พฤศจิกายน 65 15:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบแรก Inter Portfolio 1เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมดิจิทัล
- การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทานประเภทการสมัคร
1. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานหรือยื่นคะแนนประเภทอื่นๆ
2. ยื่นผลการสอบรอบโครงการสอบชิงทุน OSP

สมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565
สมัครออนไลน์ทาง : https://admissions.siit.tu.ac.th

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=462ช่องทางการติดต่อ
โทร: 02-986-9009 ต่อ 1002 - 1006 หรือ 06-5543-0379
เว็บไซต์ : https://www.siit.tu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/siittu/
LINE : @siitadmission
Email : admission@siit.tu.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด