หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

11 คณะ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครรอบ1 Portfolio66 พร้อมทุนการศึกษา 100%

วันที่เวลาโพส 04 มกราคม 66 16:34 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566  ตามระบบ TCAS66  รอบ1  Portfolio  


11 คณะที่เปิดรับสมัคร 
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปะศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะรัฐศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติสามารถส่ง Portfolio ได้ถึงวันที่ 14  มกราคม 2566
พร้อมรับพิจารณาทุนการศึกษา 100%  ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ช่องทางการติดต่อ
โทร 
0-2867-8088, 0-2868-6000
รายละเอียดทุนการศึกษาปี 2566 : https://admission.siam.edu/2022/10/29/l291065/
สมัครออนไลน์ที่ : https://admission.siam.edu/apply/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด