หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับสุดยอดหลักสูตร

วันที่เวลาโพส 17 มกราคม 66 13:13 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ตอบโจทย์อนาคต สู่ความสำเร็จ ที่ใครๆก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับสุดยอดหลักสูตร- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ( 1 ปี )
- หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ( พลเมืองดิจิทัล )
- หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ( สุขภาวะสร้างสรรค์ )
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต ( สื่อสารดิจิทัล )

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์ )
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์ )
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นสนใจสมัครเรียน : https://forms.gle/P5fvxHkxvpsymnDY6


ช่องทางการติดต่อ
โทร. 02 504 8351-3
แอดไลน์ : https://line.me/R/ti/g/mgv_C4tT9k
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/STOU.Commarts/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด