หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

SIIT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 8 สาขา รอบ Inter Portfolio66 รอบที่ 2

วันที่เวลาโพส 25 มกราคม 66 13:07 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบ Inter Portfolio 2


เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมดิจิทัล
- การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทานประเภทการสมัคร
1. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานหรือยื่นคะแนนประเภทอื่นๆ
2. ยื่นผลการสอบรอบโครงการสอบชิงทุน OSP

สมัครวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครออนไลน์ทาง : https://admissions.siit.tu.ac.th

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=468ช่องทางการติดต่อ
โทร: 02-986-9009 ต่อ 1002 - 1006 หรือ 06-5543-0379
Facebook : http://Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
LINE : @siitadmission
Email : admission@siit.tu.ac.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด