หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

อยากเรียนธุรกิจการบิน ต้องรู้จัก สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ของ KBU

วันที่เวลาโพส 21 กุมภาพันธ์ 66 15:55 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

เรียนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  เป็นการเพิ่มความรู้ต่อยอดประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน 
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ควบคู่ความเป็นเลิศด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริงก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มาตรฐานเดียวกับสายการบินชั้นนำ มีพันธมิตรเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา และ MOU กับสายการบินชั้นนำของประเทศและก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 15 ปี นักศึกษาจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของจริง รู้จริง ทำจริง ใช้ได้จริงแน่นอน ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสาร้างสรรค์ โอกาสเติบโตในสายงานอุตสาหกรรมการบิน

เรียนธุรกิจ
เรียนธุรกิจ
จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ธุรกิจการบิน )
- อาจารย์ผู้สอนล้วนมีประสบการณ์ ในธุรกิจการบินมากกว่า 10 ปี
- เราพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ควบคู่ ความเป็นเลิศด้านบุคลิกภาพ
- เรียนรู้และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน
- อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มาตรฐานเดียวกับสายการบินชั้นนำ


เรียนธุรกิจ
เรียนธุรกิจ
เรียนธุรกิจ
ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละแผนการเรียน
- แผนการเรียนฝึกงาน ระยะเวลาในการศึกษา 3ปีครึ่ง ฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา
- แผนการเรียนสหกิจศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา
- แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีครึ่ง 
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปีการศึกษา


เรียนธุรกิจ
เรียนธุรกิจ
เรียนธุรกิจ
เรียนธุรกิจ
อาชีพที่สามารถประกอบได้
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
- พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
- พนักงานประจำคลังสินค้าและฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในลานจอด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการบิน
- พนักงานฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการด้านธุริกิจการบิน
- พนักงานส่งเสริมการขายและการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ
- เจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การการบิน
- พนักงานฝ่ายต้นรับและบริการในท่าอากาศยาน
- พนักงานด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน
- พนักงานฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมการบริการ


เรียนธุรกิจ
สนใจขอรับทุนการศึกษาส่วนลดค่าเทอม : ที่นี่

เรียนธุรกิจ
ช่องทางการติดต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
https://apdi.kbu.ac.th/
Tel. 02-904-2206
E-mail: apdi_trainingcenter@kbu.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด