หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

​เปิดค่ายมธ. SIIT Insight Camp 2023

วันที่เวลาโพส 23 กุมภาพันธ์ 66 11:35 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
และการจัดการ เข้าร่วม SIIT Insight Camp 2023 ค่าย 2 วัน 1 คืน ที่จะทำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ SIIT มากยิ่งขึ้น 

โดยภายในงาน จะเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ SIIT เยี่ยมชมบรรยากาศ สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกิจกรรม Workshop สนุกสนาน เสริมสร้างทักษะ
อีกทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆ ศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2566
ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจ 
ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
ทาง https://shorturl.asia/QxwYl   *รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น*ช่องทางการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook Page: https://www.facebook.com/Siitopenhouse

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด