หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ม.สยาม เปิดรับ Portfolio66 โค้งสุดท้ายสำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่มีที่เรียน

วันที่เวลาโพส 03 มีนาคม 66 11:57 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium


มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 เรียนดี!! กิจกรรมเด่น!! 
มหาวิทยาลัยสยาม มีทุนการศึกษาให้ โดยการพิจารณา Portfolio เพิ่มเติมรอบ 3 คณะที่เปิดรับรอบ Portfolio 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ 

สามารถส่ง Portfolio ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้ทาง admission@siam.edu
สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ช่องทางการติดต่อ
สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. 
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000
หรือสมัครออนไลน์ : https://admission.siam.edu/apply
รายละเอียดทุนการศึกษาปี 2566 : https://admission.siam.edu/2022/10/29/l291065/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด