หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มธ.หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับ 8 สาขาวิชา รอบ Inter Program - Admission 1

วันที่เวลาโพส 03 มีนาคม 66 15:40 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบ Inter Program - Admission 1


เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมดิจิทัล
- การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทานประเภทการสมัคร ( เลือกสมัครเพียง 1 ประเภท )
- สอบตรง ( SIIT Entrance Examination )
- ยื่นคะแนนมาตรฐานสากล ( Submission of Standardized Test Scores )
- ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ GAT/PAT ( Submission of GAT – PAT Scores )
- ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ TGAT/TPAT ( Submission of TGAT - TPAT Scores )
- ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ ( Submission of Common 9 Subjects Scores )
- ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ A-Level วิชาสามัญ ( Submission of A-Level ( Common Subjects ) Scores )
- ยื่นคะแนน GAT2 และวิชาสามัญ ( Submission of GAT2 and Common Subject Scores )
- ยื่นคะแนน TGAT1 และคะแนน A-Level วิชาสามัญ ( Submission of TGAT1 and A-Level ( Common Subjects ) Scores )
- ยื่นคะแนน GED ( Submission of GED )
- ยื่นเกรดเฉลี่ยสำหรับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ ( Submission of GPA for International School Student )
- ยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ( Submission of GPA ( Math > 2.75 ))
- สอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา ( Vocational School )
- ยื่นคะแนนสอบรอบ OSP ( Submission of OSP Score )

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566
สมัครออนไลน์ทาง :  https://admissions.siit.tu.ac.th
กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=475ช่องมทางการติดต่อ
โทร: 02-986-9009 ต่อ 1002 - 1006 หรือ 06-5543-0379
LINE: @siitadmission
Email: admission@siit.tu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/siittu/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด