หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

​พาเจาะลึกหลักสูตรพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Digital

วันที่เวลาโพส 19 เมษายน 66 15:10 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป ( Development of Business and Start Up : DBS ) 

สร้าง “นักพัฒนาธุรกิจ” และ “Start-Up” รุ่นใหม่ที่มี Smart Ideas เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานบริการให้ตอบโจทย์และเติบโตสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัลDBS เรียนอะไรบ้าง?
เนื้อหาพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในธุรกิจได้อย่างถ่องแท้
• วิชาการบริหารโครงการธุรกิจ
• การบริหารจัดการสตาร์ตอัป
• การวิจัยด้านพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป
• การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
• พื้นฐานการตลาด
• การบัญชีและการเงิน
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และยังเพิ่มความเข้มข้นด้วยกลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ได้แก่
• การออกแบบ UI/UX สำหรับธุรกิจ 
• การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วย Big Data และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็วเอกลักษณ์และจุดเด่นของสาขา 
รูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning พร้อมการเสริมทักษะด้านบริหารธุรกิจให้ตอบโจทย์ยุคของข้อมูลข่าวสาร 
• วิชา Crowdfunding การระดมเงินทุนสาธารณะ เพื่อหาทุนในการต่อยอดธุรกิจ
• วิชาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรักษาไว้ซึ่งแนวคิดและผลิตภัณฑ์ไม่ให้ผู้อื่นมาลอกเลียนแบบได้
• วิชาการพัฒนาธุรกิจด้วยเกมจำลองสถานการณ์
• วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ
• Hackathon เน้นการวิเคราะห์ ลงมือทำจริง
• โดยหลักสูตรมีความร่วมมือกับ New Tech Start-up ในไทย และต่างประเทศมากมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ Spin-off Project ให้เป็น New Start-up ที่ทำเงินได้จริง
• มีโอกาสดูงาน ฝึกงานและเรียนต่อ หรือทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้
• หลักสูตรมีความร่วมมือกับ CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่นโดยทำการเรียนร่วมกันในแบบ Hybrid
• สามารถเรียนจบภายใน 3.5 ปี พร้อมฝึกงาน 1 ปี กับสถานประกอบการชั้นนำ

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา
• โอกาสร่วมงานกับบริษัทผู้นำด้าน Tech-Company และ Tech Start-up ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น Amazon, Agoda, Facebook, Google, Line, Grab, SCBX, KBANK, เป็นต้น ด้วยกลุ่มอาชีพเหล่านี้
    - Product Owner หรือ Product Manager ( นักออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ )
    - Project Manager ( ผู้จัดการโครงการ )
    - User Experience ( UX ) Researcher
    - User Interface ( UI ) Designer
    - Business Digital Strategist ( นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ )
• โอกาสเป็นผู้ประกอบการ Start-Up ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทร 0-2763-2601-5
ID Line : @tniadmission
Instagram : Thai_nichi
เว็บไซต์ : 
https://www.tni.ac.th/ba/
Facebook : www.facebook.com/tniadmission/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด