หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

​นิเทศ มสธ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566 อยากเป็นนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพยุคใหม่ ห้ามพลาด!

วันที่เวลาโพส 20 เมษายน 66 14:07 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremiumมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566 

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ตอบโจทย์อนาคต โฟกัสเป้าหมายการเรียนสู่ความสำเร็จ ที่ใครๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับหลักสูตรหลักสูตรนิเทศที่เปิดสอน
● หลักสูตรปริญญาตรี 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล 

● หลักสูตรประกาศนียบัตร 
- กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
- กลุ่มวิชาโทรทัศน์
- กลุ่มวิชาภาพยนตร์
- กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
- กลุ่มวิชาโฆษณา

● หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)
● หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)
● หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
● หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 
● หลักสูตรประกาศนียบัตรสื่อสารชุมชน

➤ สมัครเรียนทันทีหลักสูตรปริญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร : https://apply.stou.ac.th

● หลักสูตรปริญญาโท 
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

● หลักสูตรปริญญาเอก 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

➤ สมัครเรียนทันทีระดับบัณฑิตศึกษา : https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/

■ กรอกข้อมูลสนใจจะสมัครเรียน : https://forms.gle/bLkvsZsmCz4RZ82y7

ช่องทางการติดต่อ
โทร. /Line 094-2256556 หรือ 02 504 8351-3
Line@ : https://line.me/ti/g/eIBKa9yZuj
Facebbok : https://www.facebook.com/STOU.Commarts/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด