หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

วันที่เวลาโพส 21 เมษายน 66 14:47 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 
เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว เรียนปริญญาใบที่ 2 ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตได้

รูปแบบการสมัคร 

● สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566
ทางเว็บไซต์http://http://iregis2.ru.ac.th


● สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
1 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566


● สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด
➤ รอบที่ 1 วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566
➤ รอบที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566


ส่วนกลาง
เปิดรับสมัคร 9 คณะ
ด้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนภูมิภาค
เปิดรับสมัคร 4 คณะ
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

เรียน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 02-310-8614-15, 02-310-8623-24, 
เว็บไซต์ : http://www.ru.ac.th
เฟซบุ๊ก : http://PR Ramkhamhaeng University
LINE Official Account : @rutoday

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด