หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปีเรียนอะไร?

วันที่เวลาโพส 24 เมษายน 66 16:04 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT )
Business and Supply Chain Analytics ( BA ) การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน ( หลักสูตรนานาชาติ ) 
เรียนเกี่ยวกับ?
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่รวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการระบบ การวิเคราะห์ธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน นักศึกษาจะสามารถนำความรู้มาต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบธุรกิจ นอกจากนี้ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสม เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
 
จบมาทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ ? 
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- นักวางแผนธุรกิจ
- นักโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักการเงิน
- นักการตลาด
- นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ
เงินเดือนประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป
 
 ปี 1 เรียนอะไร? 
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และทักษะการสื่อสาร
- Finite Mathematics for Business Analytics 
- Calculus for Technologists   
- Introduction to Computers and Programming    
- Data Analytics Programming 
- Creativity and Communication
- Technical Writing 
- Communications in Business 
- Extended English in Practice
- Communication Skills in English
- Critical Thinking, Reading, and Writing
- Social Life Skills or Self Development and Management

 
 ปี 2 เรียนอะไร? 
ความรู้ ทักษะของนักบริหาร
- Principles of Business and Management
- Introduction to Management Science 
- Fundamentals of Financial and Managerial Accounting
- Law and Technology 
- Statistical Methods for Managers
- Principles of Marketing 
- Economics for Technologists  
- Business Finance
- Business Information Systems
- Operations Management and Analytics 
- Applied Business Analytics and Optimization for Decision Making
- Innovation and Entrepreneurial mindset
ปี 3 เรียนอะไร? 
นักศึกษาสามารถเลือก Option ที่ตัวเองสนใจได้
Option 1: Business Analytics ( BA )
Option 2: Supply Chain Analytics ( SA )
Option 3: Engineering Management ( EM )
Option 4: Management Analytics ( MA )
 
 ปี 4 เรียนอะไร? 
นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่ตัวเองสนใจได้ 
รูปแบบที่ 1 ศึกษาวิจัย ( Senior Project )
รูปแบบที่ 2 ฝึกงานระยะยาว ( Extended Training )
รูปแบบที่ 3 นักศึกษาแลกเปลี่ยน ( Student Exchange )
รูปแบบที่ 4 สตาร์ทอัพ ( Startup )
 
เหมาะกับใคร?
คนที่อยากริเริ่มทำธุรกิจ ชอบคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ชอบคำนวณ ชอบใช้เทคโนโลยี และทันสมัย
 กำหนดการรับสมัครที่เปิดรับสมัคร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ )

รอบ Inter Program - Admission 2
สมัครออนไลน์วันที่ 10 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566
ทาง : http://admissions.siit.tu.ac.th

รอบ 3 รูปแบบ Admission
สมัครออนไลน์วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
ทาง : http://mytcas.com

ช่องทางการติดต่อ
โทร: 02-986-9009 ต่อ 1002 - 1006 หรือ 06-5543-0379
LINE: @siitadmission
Email: admission@siit.tu.ac.th
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด