หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

TNI เปิดสอนหลักสูตร CE ในยุค AI ก้าวล้ำ เทคโนโลยีก้าวไกล

วันที่เวลาโพส 18 พฤษภาคม 66 10:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( TNI ) ได้ผนวกความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (Practical Engineer) ในทางปฏิบัติ จึงได้ออกแบบหลักสูตรการสอนที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งในไทยและในประเทศญี่ปุ่น โดยได้พัฒนาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer Engineering and ArtificialIntelligence) หรือ CE ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีทักษะการสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น


CE ที่ TNI เรียนอะไรบ้าง?
● มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในอุตสาหกรรมได้
● เนื้อหาสุดเข้มข้นกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝังตัว (Embedded Systems)
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ หุ่นยนต์ เป็นต้น
● เนื้อหาทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการสอนวิชาอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT: Internet of Things), ปัญญาประดิษฐ์ (AI:Artificial Intelligence) และการพัฒนาโปรแกรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
● เป็นหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาCE ที่ TNI เรียนจบไปทำอาชีพอะไรบ้าง?
➤ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
➤ นักพัฒนาโปรแกรม (Web App, Mobile App, ฯลฯ)
➤ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
➤ นักพัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
➤ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ชมคลิปวีดีโอ

 

ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทร 0-2763-2601-5
ID Line : @tniadmission
Instagram : Thai_nichi
เว็บไซต์ : https://www.tni.ac.th/engineering/major_ce
Facebook : Thai-Nichi Admission Center

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด