หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรง วิศวกรรมยานยนต์ที่ TNI เรียนอะไรกันบ้าง?

วันที่เวลาโพส 18 พฤษภาคม 66 13:43 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริสสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ผนวกความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (Practical Engineer) ในทางปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE) จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรวิศวกรรมที่เข้มข้นไปด้วยการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหาและการทำงานแบบเป็นทีม เพื่อสร้างทีมเวิร์ค รวมทั้งมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ไปฝึกงาน หรือสหกิจศึกษากับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น


จุดเด่นของวิศวกรรมยานยนต์ที่ TNI
● หลักสูตรที่ตอบสนองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์
ผสมผสานวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า
● เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่ ในระบบยานยนต์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ
● ฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์และเพิ่มทักษะความชำนาญ ผ่านการลงมือทำจริง ตามแนวทาง
Monozukuri ตั้งแต่การออกแบบ Model รถ การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์
จนสร้างรถที่สามารถวิ่งได้จริง ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาป
● มีองค์ความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล
ตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร เมื่อเรียนจบสามารถขอใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


เรียนจบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง
➤ วิศวกรรมยานยนต์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
➤ วิศวกรด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
➤ วิศวกรประจำแผนกวิจัยและพัฒนา (R & D)
➤ วิศวกรด้านระบบเครื่องกล
➤ นักวิจัยสังกัดหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
ชมคลิปวีดีโอ

 

ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทร 0-2763-2601-5
ID Line : @tniadmission
Instagram : Thai_nichi
เว็บไซต์ : https://www.tni.ac.th/engineering/major_ae
Facebook : Thai-Nichi Admission Center

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด