หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

เลือกหลักสูตรที่ใช่กับ 8 หลักสูตรน่าเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่เวลาโพส 29 พฤษภาคม 66 10:42 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย มีหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสำหรับทุกคนที่ชอบด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบ ทดลอง หาประสบการณ์ที่สนุกและตื่นเต้น และสร้างสรรค์ผลงานสุดล้ำและตอบโจทย์ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งรู้เท่าทันทุกเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกใบนี้ได้
น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียน มีกลุ่มวิชาที่ชอบแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสมัครหลักสูตรไหนดี เราได้เตรียมข้อมูลของทุกหลักสูตร มาให้ตัดสินใจกัน ถ้าอยากรู้ข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแต่ละหลักสูตรตามรายละเอียดที่ให้ไว้ได้เลย 


1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science UTCC ปรับปรุงใหม่ล่าสุด มี 4 กลุ่มรายวิชาที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการในตลาดงาน จบสายไหนมาก็เรียนได้ สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี ได้แก่ 
- Cybersecurity (ความปลอดภัยทางไซเบอร์) เพื่อการรู้เท่าทัน ป้องกัน และพัฒนาระบบที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ และองค์กร 
- Data Analytics & Intelligent System Development (การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบอัจฉริยะ) การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต และสามารถใช้สำหรับการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 
- Software Development (การพัฒนาซอฟต์แวร์) เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Web Application และ Mobile Application ที่ต้องการทั้งความสวยงาม น่าใช้งาน และทำงานได้จริง  
- Computer Science & Information Technology (วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชอบเรียนรู้ในหลายด้าน ไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

ตัวอย่างของรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning/Deep Learning, Network and Information Security, Security Architecture and Engineering, Web/Mobile Application Development, Blockchain Technology/Blockchain Application Development, Internet of Things, Data Analytics/Big Data Analytics, Data Visualization and Business Intelligence, UX/UI Design, Software Testing และ E-Business Systems

หลักสูตรฯ ได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจที่แตกต่างกัน เพิ่มเติมจากการจัดอบรมปรับพื้นฐานเพื่อให้เรียนได้อย่างสนุกและมั่นใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน ทั้งการประกวด/แข่งขัน ซึ่งการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลชนะเลิศ/ทุนจากเวทีการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง และกรณีศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในภาคธุรกิจ การทำงานจริงกับบริษัทชั้นนำในระหว่างเรียน พร้อมทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ รวมถึงการเสริมแนวความคิดทางธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

เลือกเรียนกับเราเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการในตลาดงานทั่วโลก รายได้สูง บัณฑิตของหลักสูตรฯ มีอัตราการได้งานทำ 100% นักศึกษาจำนวนมากได้งานทำตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา โดยอาชีพที่สามารถทำได้หลังจบการศึกษา เช่น โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ สถาปนิกซอฟต์แวร์ นักออกแบบ UX/UI นักทดสอบระบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่ >>
https://science.utcc.ac.th/major_com/
และ
https://www.facebook.com/utccComputerScience

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร และสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาที่ทันสมัย เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีแผนการเรียนแบบก้าวหน้า 4+1 เรียน 5 ปี 
ได้ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี) รับสมัครผู้ที่ จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา* 
(* ปวส. สามารถเรียน 2 ปีจบ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้)

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน (DevOps) ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)  เช่น Cyber Security, Cloud Computing and Web Services, Enterprise Architecture and Digital Transformation,  Big Data, Data Science และ Digital Business Strategy

เป็นอาชีพที่ต้องการในตลาดงานทั่วโลก บัณฑิตมีอัตราการได้งานทำสูง รายได้ดี ตอบโจทย์การทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่ >>
https://science.utcc.ac.th/major_ict/
และ
https://www.facebook.com/ICTutcc


3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน 

ตอบโจทย์กระแสเกมและอีสปอร์ตที่มาแรงในยุคนี้ ด้วยมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมนับล้านล้านบาท เหมาะสำหรับคนที่มีความฝันอยากสร้างเกมของตัวเอง โดยจะได้เรียนการพัฒนาเกมแบบครบวงจร ตั้งแต่ทฤษฎีเบื้องต้น การวาดภาพ การปั้นโมเดลสามมิติ แนวคิดในการพัฒนาเกม การออกแบบและพัฒนาเกม กับผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพตัวจริงในวงการ การันตีด้วยผลงานของศิษย์เก่าที่คว้ารางวัลระดับประเทศ

หลักสูตรหนึ่งเดียวสำหรับการสร้างโลกเสมือนจริง และคอมพิวเตอร์เกมแบบครบวงจร รองรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบ 3 มิติในรูปแบบออนไลน์ ด้วยอุปกรณ์ VR และ AR ที่ทันสมัย การขยายการใช้พื้นที่จักรวาลนฤมิตไปสู่การใช้งานทางธุรกิจ การศึกษา และการค้าปลีก บริษัทด้านการบันเทิงและสื่อสังคมจำนวนมากได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลนฤมิตบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่และรองรับความท้าทายในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกับอุตสาหกรรมสื่อสังคมและวิดีโอเกมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดูแลหลักสูตรโดยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเรียนการสอนเกมคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี เป็นทั้งผู้ดูแลหลักสูตรเกมและให้ความเห็นในเชิงผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเกมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาที่เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในทางด้านซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ ได้สอนในด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกมและคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การสร้างแอนิเมชันสามมิติ การปั้นแบบจำลองสามมิติและการพัฒนาโปรแกรมเกมควบคู่กัน และได้ผลตอบรับที่ดีโดยจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนไม่เคยลดลงเลยไม่ว่าในสภาพการณ์ใดๆ ทั้งนี้ แม้คำเล่าลือว่าเรียนยากและบัณฑิตที่จบไปแล้วกลับมาขอบคุณที่อาจารย์ทุกท่านได้สอนให้สร้างซอฟต์แวร์ และเกมคอมพิวเตอร์ พูดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีครอบคลุมทุกครบองค์ประกอบวิชาความรู้ทั้งทางด้านเกมและแอนิเมชั่นหลักสูตรหนึ่งของประเทศ  โดยได้จัดสรรหลักสูตรให้บัณฑิตทุกคน สามารถเข้าใจศิลปะ การสร้างแบบจำลองสามมิติ การสร้างแอนิเมชั่น โดยเน้นถึงความสำคัญพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานและการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ และการจำลองโลกเสมือนจริงหรือ "ซิมูเลชัน" ต่อท้ายชื่อเป็นหลักสูตร "ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน" เพื่อรองรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเข้าสู่แนวโน้มของอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลกเสมือนจริง ที่เป็นขั้นต่อไปที่มากกว่าเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ เมื่อคิดถึงโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse โปรดคิดถึงหลักสูตร "ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" หลักสูตรหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มาเรียนแล้วสร้างโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse ได้จริงแท้แน่นอน

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่>>
https://science.utcc.ac.th/major_dgs/
และ
https://www.facebook.com/UTCC-DGS-Game-Developer-Academy-Thailand-1129383271017594. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเริ่มธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดยก้าวข้ามการเป็นพนักงานลูกจ้างในลักษณะเดิมแต่เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่มีความคล่องตัว ความยืดหยุ่นสูง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ และเริ่มธุรกิจตั้งแต่อยู่ในหลักสูตร ทั้งนี้บัณฑิตจะมีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ

อาชีพในระหว่าง และหลังสำเร็จการศึกษา
• ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน กรรมการ
• ผู้ดูแลเกม Game Master
• เกมแคสเตอร์ / นักพากย์
• นักสร้างคอนเทนท์ดิจิทัล
• นักการตลาดดิจิทัล
 
จุดเด่น
• หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตแห่งแรกในไทย ร่วมพัฒนาโดยผู้บริหารอุตสาหกรรมเกม
• มี eSports Lab ในมหาวิทยาลัย 
• ส่งเสริมนักกีฬา eSports เต็มตัว
• ความสามารถประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ได้
 
รายวิชาที่น่าสนใจ
• การพากษ์สำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
• ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
• การผลิตสื่อดิจิทัล
• ศาสตร์การเค้นประสิทธิภาพ

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่>>
https://science.utcc.ac.th/major_esport/
และ
https://www.facebook.com/utccesports

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

Financial Engineering เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนมากว่า 15 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3.5 ปี หรือสามารถเลือกเรียนแผนก้าวหน้า 4+1 คือเรียน 5 ปี ได้ปริญญาโท วท.ม (วิศวกรรมการเงิน) ได้อีกด้วย หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีทางการคำนวณทั้งคณิตศาสตร์และสถิติ ควบคู่ไปกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการเงิน เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตอบโจทย์การเงินในยุคดิจิตอล หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 สอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน เช่น IC License (Investment Consultant)  CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) ของประเทศไทย และ CFA (Chartered Financial Analyst) ของประเทศสหรัฐอเมริกา บัณฑิตที่จบไปสามารถประกอบอาชีพทางการเงินตามความสนใจได้หลากหลาย เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวางแผนทางการเงิน นักบริหารความเสี่ยง งานด้านนโยบายสินเชื่อ ด้านการลงทุน งานด้านการประกันภัย นักวิจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่>>
https://science.utcc.ac.th/major_fe/
และ
https://www.facebook.com/FEUtcc6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม 

ครบเครื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านอาหารในโลกยุคใหม่ที่เน้นสุขภาพ โดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารชั้นแนวหน้าของประเทศ มี 2 กลุ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ ดังนี้

กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่นด้านการพัฒนาทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการและการคิดวิเคราะห์ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต จบแล้วทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC หรือ QA) และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมอาหาร มีจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ เหมาะกับนักเรียนที่ชอบความท้าทาย จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม (Innovation R&D) รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ (Startup) ด้านนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่>>
https://science.utcc.ac.th/major_fti/
และ
https://www.facebook.com/FoodTechInnovationUTCC

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน New S-Curve โดยเฉพาะในสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ และขาดแคลน เพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ความต้องการบุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งกำลังส่วนนี้จะช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนงานของนักกายภาพได้อีกระดับหนึ่ง หลักสูตรสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ  โดย 6 เดือนแรก ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาล ได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วย ฟื้นฟูสุขภาพ สามารถเริ่มทำงานได้ทันที มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต เรียนผ่านระบบออนไลน์ 2 ใน 3 ของการเรียนทั้งหมด (สามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปตลอดหลักสูตร) ได้วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาวิชาสหวิทยาการ กู้กยศ. ได้ วิชาชีพเป็นที่ต้องการ มีงานทำแน่นอน กลุ่มอาชีพที่ทำได้ เช่น ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่>>
https://science.utcc.ac.th/major_ids/
และ
https://www.facebook.com/utccSciTech

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

หลักสูตรใหม่สำหรับคนที่ต้องการคว้าโอกาสดี ๆ ก่อนใคร ด้วยการเรียนรู้ด้านสุขภาพและความงาม (Wellness and Beauty) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาล เป็น  เทรนด์ที่มาแรงทั่วโลก เรียนและทำงานจริงกับ “ชีวาศรม” ซึ่งเป็น Wellness Spa อันดับ 1 ของโลก รับ Certificate เมื่อผ่านการเรียนรายวิชาที่กำหนด สามารถใช้สมัครงานได้ทั่วโลก ทำงานเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ รวมถึงการเป็นผู้บริหาร เจ้าของ Spa หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงาม
เน้นปฏิบัติ : ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืน  ศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและธุรกิจได้จริง แผนการเรียน 3½ - 4 ปี  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 374,000 บาท (เหมาจ่าย 10 งวด) 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 ทั้งวิทย์และศิลป์ / ปวช.หรือเทียบเท่า
- ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการเรียน 
อาชีพหลังจบ 
- บุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น Health & Wellness Practitioner, Advisor, Supervisor, Counselor
- ผู้สอนด้านสุขภาพและความงาม เช่น Beauty Trainer, Spa Trainer, Health & Wellness Trainer
- ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม Product Specialist
- ผู้บริหารสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม Spa Manager, Health & Wellness Manager 
- ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, Spa and Beauty Centre, Wellness Centre
- บุคลากรในภาครัฐในตําแหน่งต่าง ๆ เช่น นักบริหารโครงการ  นักวิจัย 

จุดเด่น
- มีรายได้ระหว่างเรียน
- เรียนพร้อมปฏิบัติจริงกับชีวาศรม มืออาชีพระดับ World Class
- ได้ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 2 ใบ
- สามารถสอบผู้ดำเนินการสปาได้
- มีโอกาสสอบ CIBTAC Certificate เพื่อทำงานต่างประเทศ 
- จบแล้วเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงานทำแน่นอนและรายได้สูง
- ได้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพและความงาม การผลิตผลิตภัณฑ์และการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรเดียว

รายวิชาที่น่าสนใจ 
- การนวดน้ำมันแบบสวีดิช
- การนวดกระชับสัดส่วน
- การทำทรีทเมนต์ผิวหน้าและผิวกาย
- การผลิตอาหาร / เครื่องสำอาง
- แนวคิดดูแลสุขภาพองค์รวมและศาสตร์การแพทย์ทางเลือก

สนใจดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่>>
https://science.utcc.ac.th/major_wellness_beauty/
และ
https://www.facebook.com/Wellness.UTCCช่องทางการติดต่อ
โทร 02-6976505
ดูรายละเอียดหลักสูตรที่ http://science.utcc.ac.th/course
เว็บไซต์คณะ http://science.utcc.ac.th/
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด