หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เปิดรับ 874 ที่นั่ง !!! TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคณะไหนเปิดรับบ้าง??

วันที่เวลาโพส 01 มิถุนายน 66 10:54 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับ 874 ที่นั่ง จะมีคณะ/สาขาใดบ้าง

เปิดรับสมัครวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566


- คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 7 สาขา 206 ที่นั่ง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขา 46 ที่นั่ง


- คณะเกษตรศาตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับ 5 สาขา 260 ที่นั่ง
- คณะวิทยาศาร์การแพทย์ เปิดรับ 2 สาขา 18 ที่นั่ง
- คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร เปิดรับ 6 สาขา 59 ที่นั่ง


- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 1 สาขา 15 ที่นั่ง
- คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับ 1 สาขา 5 ที่นั่ง
- คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 1 สาขา 30 ที่นั่ง
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับ 1 สาขา 7 ที่นั่ง
- คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 9 สาขา 21 ที่นั่ง


- คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขา 27 ที่นั่ง
- คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับ 7 สาขา 90 ที่นั่ง
- วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับ 4 สาขา 90 ที่นั่ง

ดูละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด