หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชม RU Open House Online 2023

วันที่เวลาโพส 20 มิถุนายน 66 17:55 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชม RU Open House Online 2023
เปิดบ้านเรียนรามคำแหง แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและไขข้อข้องใจการสมัครเรียน
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.
พบกับการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะจาก 13 คณะ พร้อมตอบคำถามแบบสด ๆ ในรายการ

ไลฟ์สดผ่านทาง
เพจ Facebook : PR Ramkhamhaeng University 
Youtube : Ramkhamhaeng Universityโดยรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้
วันที่ 21 มิถุนายน 2566
13.00 - 13.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
13.30 - 14.00 น. แนะนำการสมัครเรียน และการบริการจาก สวป.
14.00 - 14.30 น. แนะนำคณะนิติศาสตร์
14.30 - 15.00 น. แนะนำคณะบริหารธุรกิจ
15.00 - 15.30 น. แนะนำคณะรัฐศาสตร์
15.30 - 16.00 น. แนะนำคณะมนุษยศาสตร์
16.00 - 16.30 น. แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
16.30 - 17.00 น. แนะนำสถาบันการศึกษานานาชาติวันที่ 22 มิถุนายน 2566
12.30 - 13.00 น. แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
13.00 - 13.30 น. แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์
13.30 - 14.00 น. แนะนำคณะพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์
14.00 - 14.30 น. แนะนำคณะสื่อมวลชน
14.30 - 15.00 น. แนะนำศิลปกรรมศาสตร์
15.00 - 15.30 น. แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
15.30 - 16.00 น. แนะนำคณะทัศนมาตรศาสตร์
16.00 - 16.30 น. แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด