หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

อนาคตกำหนดได้! ที่ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่สำหรับ ภาคการศึกษา 2/2566

วันที่เวลาโพส 17 ตุลาคม 66 15:09 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2566


            มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566 รับสมัครเฉพาะส่วนกลาง 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  


   ช่องทางการสมัคร :
   > สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันนี้ – 19 พฤศจิกายน 2566
   > สมัครทางไปรษณีย์ วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566
   > สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566 


   อัตราค่าเล่าเรียน :
   • สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเรียนภาคปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท
   • สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สมัครเรียนระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าแล้วนำไปเทียบโอนเมื่อจบ ม.6 หน่วยกิตละ 25 บาท


   ใครสมัครได้บ้าง? :
   • ผู้ที่ทำงานแล้ว ใช้วุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
   • ผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อเรียนไปพร้อมกับสถาบันอื่น   ช่องทางการติดต่อ :
   • สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายรับสมัคร สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
   • โทร. 02-310-8614-15 หรือ 02-310-8623-24
   • เว็บไซต์ www.ru.ac.th 
   • เว็บสมัครเรียน http://iregis2.ru.ac.th
   • Facebook : PR Ramkhamhaeng University


 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด