หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

สร้างอนาคตที่ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 กับทุนการศึกษาสุดพิเศษ

วันที่เวลาโพส 26 ธันวาคม 66 15:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา 


    มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567


   หลักสูตรที่รับสมัคร 2 หลักสูตร
 
 • หลักสูตรไทย
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) พยาบาลศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่อสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • จิตวิทยา
  • นิเทศศาสตร์
  • นิติศาสตร์ (4 ปี และ 2 ปี)
  • การตลาดดิจิทัล
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
  • การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
  • การบัญชี (4 ปี และ 2 ปี)
  • การบริหารการเงินและการลงทุน
  • ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • คริสต์ศาสนศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์
 
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • English Communication
  • International Business Management
  • Hospitality Industry Management
  • Information Technology

   ช่องทางการรับสมัคร
 • สมัครเรียนออนไลน์ที่ : www.payap.ac.th
 • สมัครด้วยตัวเองที่งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 240, 241
 • ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ที่ https://www.facebook.com/pyuofficial


 
 
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด