หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

​เด็กสจล. สร้างชื่อด้วย Smart Support System นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกด้วย AI ในงาน Creative AI Camp 2023

วันที่เวลาโพส 26 ธันวาคม 66 17:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   Smart Support System นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกด้วย AI ในงาน Creative AI Camp 2023


   นางสาวพิมพ์มาดา จิระวัธน์ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล The Best Innovation Award ในงาน Creative AI Camp 2023 ด้วยผลงาน "Smart Support System: AI-Boosted Knowledge Hub"
 
   ผลงานนี้เป็นระบบบนเว็บไซต์ที่ช่วยลดความล่าช้าในการตอบคำถามของคอลเซ็นเตอร์ด้วยการตรวจจับคีย์เวิร์ดและค้นหาคำตอบบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เพิ่มจำนวนการให้บริการลูกค้าและลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ
 

   Creative AI Camp 2023 จัดโดยสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นปีที่ 6 แล้ว ที่มีการจัดงานภายใต้แนวคิด AI as a Human Being จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เยาวชนที่สนใจในเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาทักษะและความรู้ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำในด้าน AI และสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  พบกับ รายการ “เล่าข่าว สจล.” ได้ ทาง facebook.com/kmitlofficial 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด