หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ทักษะภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โอกาสในอนาคตก็เปิดกว้าง เรียนรู้กับคณะเปิดใหม่ "สื่อสารสากล" ที่ TNI

วันที่เวลาโพส 04 มีนาคม 67 11:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิด “คณะสื่อสารสากล เพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง”     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดคณะใหม่แกะกล่อง ‘คณะสื่อสารสากล’ (Faculty of Global Communication) ชูจุดเด่นด้าน Multi-language หลักสูตรสมัยใหม่ที่มีภาษาเป็นแกนกลาง และมีวิชาต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาสากลมากยิ่งขึ้น


     ความโดดเด่นของหลักสูตร JIB (Japanese for International Business) หรือภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ จะเป็นโอกาสให้นักเรียนที่เรียนศิลป์-ภาษา และสนใจในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงมีความต้องการไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น หรืออยากทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งในไทยและในประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเส้นทางที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดียิ่ง เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานจนถึงภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง เรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง รวมถึงภาษาอังกฤษ และวิชาด้านบริหารธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการเรียนระหว่างภาษาญี่ปุ่น 70% กับด้านบริหารธุรกิจและอื่นๆ 30% ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก รวมทั้งมีความรู้เชิงวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น และมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน ถึง 1 ปี
 


 
  • สถาบันยังสนับสนุนทุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งรูปแบบการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะสั้นและระยะยาวกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร (MOU) กว่า 90 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นและระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกับสถาบัน การไปทัศนศึกษา หรือดูงาน การฝึกงานที่บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสเข้าสู่การทำงานในองค์กรญี่ปุ่น ไทย และนานาชาติหลังจบการศึกษาได้ทันที  
 
     สอบถามข้อมูลคณะสื่อสารสากลเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกเลย 

     สอบถามข้อมูลทุนและโครงการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกเลย 
      

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด