หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ "วิทยาการข้อมูลและคอมพิวเตอร์" ปูทางอาชีพที่เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี กับเทรนด์อาชีพด้าน AI และ IT ที่ ม.สยาม

วันที่เวลาโพส 07 มีนาคม 67 15:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ "วิทยาการข้อมูลและคอมพิวเตอร์" ปูทางอาชีพกับเทรนด์อาชีพด้าน AI และ IT ที่ ม.สยาม 


     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์อาชีพของโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กยุคใหม่หันมาสนใจ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  มากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยมีการปรับตัว ตอบโจทย์อาชีพให้ทันยุคทันสมัย รวมไปถึงกระบวนการเรียนการสอน 

      มหาวิทยาลัยสยาม ตอกย้ำมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Digital University Transformation” 3 ด้านหลัก สู่มหาวิทยาลัยด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
  1. มหาวิทยาลัยสยามสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University Transformation
  2. มหาวิทยาลัยสยามสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ Entrepreneurship
  3. มหาวิทยาลัยสยามสู่นวัตกรรมและความยั่งยืน Innovation and Sustainability


      ยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน  และ อันดับที่ 5 ในประเทศไทย และ อันดับที่ 76 ของโลก  ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
      สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  เป็นสาขาวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์เทรนด์อาชีพยุคดิจิทัล โดยภาควิชามีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอชน และภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทชั้นนำด้านไอที ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนจริง ปฎิบัติจริง และทำงานจริงกับผู้มีประสบการณ์ แถมคนจบสายนี้เงินเดือนดีแน่นอน     สำหรับ 5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับ AI  ได้แก่อาชีพ 
  1. Software Development : นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2. Data Scientist : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
  3. AI/ Machine Learning Engineers : วิศวกร ML
  4. Data Mining and Analysis
  5. Data protection specialists : ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 


     สิ่งที่จะได้เรียนในแต่ละชั้นปี
     ชั้นปีที่ 1  หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Algorithm ในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์
     ชั้นปีที่ 2  Big Data, Cloud Computing, Data Science
     ชั้นปีที่ 3   เทคโนโลยี Predictive AI Generative AI และเทคโนโลยี IOT, Cybersecurity
     ชั้นปีที่ 4   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านดิจิทัลชั้นนำ ผ่านระบบสหกิจศึกษา

     เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบ Certificate ทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ได้แก่ IT Specialist Python Certificate, IT Specialist Data Analytics Certificate, IT Specialist Cyber Security Certificate,  AWS Cloud Practitioner  เป็นต้น

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสยามยังมีคณะสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     


     สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 1 (ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้สมัครเรียนอีกด้วย)
     สมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/apply  โทร 02-8678088 
 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด