หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ปวส. เรียนต่อไหนดี? จบไวภายใน 2 ปี เรียนที่ ม.กรุงเทพเท่านั้น !!

วันที่เวลาโพส 08 มีนาคม 67 15:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   ปวส. เรียนต่อไหนดี? จบไวภายใน 2 ปี เรียนที่ ม.กรุงเทพเท่านั้น !!


   เทียบโอน ปวส. ต่อสาขาอะไรใน BU ได้บ้าง ?
 • โดยการเทียบโอนในคณะสาขาที่ตรงกัน สามารถจบได้ ภายใน 2 ปี ได้แก่
  • คณะบริหารธุรกิจ เว็บไซต์ https://www.bu.ac.th/th/business
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เว็บไซต์ https://www.bu.ac.th/th/humanities
  • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นการจัดการการโรงแรม)
  • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านอาหารและเครื่องดื่ม)

   สาขาอื่นๆนอกจากนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เหมือนกัน ระยะเวลาเรียนก็จะเพิ่มขึ้นตามหน่วยกิตที่โอนได้
   รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ >> FB : Bangkok university

 
 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด