หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

เรียนที่ TNI มีโอกาสไป INTERNSHIP IN JAPAN

วันที่เวลาโพส 02 พฤษภาคม 67 16:37 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
    เรียนที่ TNI มีโอกาสไป INTERNSHIP IN JAPAN

     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ TNI ได้มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนตามหลัก Monodzukuri เพื่อสร้างนักศึกษาที่คิดเป็น ทำเป็น คิดจริงทำจริง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อทำงานแบบญี่ปุ่น รวมถึงการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ทั้งในไทยและในประเทศญี่ปุ่นได้

    เน้นเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ การเก่งภาษาจะช่วยให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งวิชาภาคบังคับที่นักศึกษา TNI ทุกคนต้องเรียน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

    พร้อมกับมี โครงการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่าง TNI และประเทศญี่ปุ่น สถาบันสนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งรูปแบบการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะสั้นและระยะยาวกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร (MOU) กว่า 90 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นและระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกับสถาบัน การไปทัศนศึกษา หรือดูงาน การฝึกงานที่บริษัทในประเทศญี่ปุ่น จะช่วยเปิดโอกาสเข้าสู่การทำงานในองค์กรญี่ปุ่น ไทย และนานาชาติได้หลังจบการศึกษาได้ทันที (รายละเอียดทุนและโครงการแลกเปลี่ยน : https://www.tni.ac.th/home/exchange_programs)

    นอกจากนี้ TNI มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้สหกิจศึกษา และฝึกงานจริงในสถานประกอบการ จบแล้วมีโอกาสได้งานทำทันที โดยเฉพาะการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ JTECS (JAPAN-THAILAND ECONOMIC COOPERATION SOCIETY) ในการจัดหาสถานประกอบการและคัดเลือกนักศึกษาจาก TNI ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการทำงาน เรียนรู้สังคมและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตอบโจทย์การเรียนที่ TNI จบไปมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีอีกด้วย


 
 


      นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของนักศึกษา TNI ที่ได้ไป INTERNSHIP IN JAPAN มาร่วมเรียนรู้สไตล์ญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยไทย ที่สามารถไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นจริงได้ กับสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
                                        “แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรมที่หลากหลาย”
 
   ช่องทางการติดต่อ
    • ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
    • โทร
0-2763-2601-5
    • ID Line : @tniadmission
    • Instagram : Thai_nichi
    • Facebook : https://www.facebook.com/tniadmission/
    • Website : www.tni.ac.th

 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด