หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

​พาทัวร์ห้อง LAB สุดว้าว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่เวลาโพส 14 พฤษภาคม 67 14:14 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
     พาทัวร์ห้อง LAB สุดว้าว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
      คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ทุกหลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เน้นการส่งเสริมการปฏิบัติจริงนอกเหนือจากตำรา ด้วยคอนเซ็ปต์ Practice University  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การทำงานจริงจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานจากภาคธุรกิจ
 

    ห้องทัวร์จำลอง  UTCC Travel & Event  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ
    “เพราะโลกทั้งใบ คือห้องแล็บของเด็กท่องเที่ยว” ห้องแล็บสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ จึงไม่ใช่แค่ห้องสีเหลี่ยมในตึก แต่เน้นทำแล็บแบบฝึกประสบการณ์ทำงานจริงในแหล่งท่องเที่ยวสุดปังทั้งในและต่างประเทศทุกเทอม! โดยมีบริษัท UTCC Travel & Event เป็นสำนักงานที่ใช้สำหรับการวางแผนเส้นทาง การออกแบบประสบการณ์ และการติดต่อประสานงาน โดยเด็กท่องเที่ยว UTCC จะได้ดำเนินการเอง 100% 
 

     The Chamber Hotel -  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
      สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมมีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่ครอบคลุมในสายวิชาชีพธุรกิจโรงแรม 1) The Chamber Cuisine 2) The Chamber Kitchen 3) ห้องพักจำลอง 4) ห้องปฏิบัติการบาร์และเครื่องดื่ม ภายในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย พร้อมสำหรับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ  
 

       เครื่องบินจำลอง UTCC Airlines  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
      ห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง UTCC Airlines ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ภายในประกอบด้วยเครื่องบินจำลอง Airbus A330 NEO เครื่องบินรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมของสายการบิน ได้รับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึง อุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment) ที่ใช้สำหรับงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ ภายในเครื่องบิน แบ่งเป็น 3 ชั้นโดยสาร ได้แก่ Economy Class, Business Class และ First Class นอกจากนี้ยังจำลองท่าอากาศยาน (Airport) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินอีกด้วย
 

      UTCC EVENT LAB - สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์
      UTCC EVENT LAB ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์  EVENT LAB แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์ระบบแสง เสียง และภาพระดับ World Class ได้เรียนและฝึกปฏิบัติทดลองการเป็น Lighting Designer และ Sound Engineer ในการจัดระบบแสง และเสียงสำหรับงานอีเว้นท์กับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดงานอีเว้นท์ระดับประเทศ
 

   The Chamber’s Kitchen - สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
     ไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ที่ Culinary Arts UTCC มุ่งเน้นการเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารและธุรกิจภัตตาคาร (The Chamber’s Kitchen) ที่รองรับครัวทุกรูปแบบ เช่น ห้องปฏิบัติการครัว (Kitchen Lab) : รองรับการทำอาหารทั้งครัวไทยและนานาชาติ ซึ่งมีอุปกรณ์ให้ครบครัน พร้อมทั้งวัตถุดิบคุณภาพสูง ห้องปฏิบัติการขนมอบ (Bakery Lab) : รองรับการทำเบเกอรี่และขนมหวานหลากหลายสัญชาติ มีอุปกรณ์พร้อมทั้งวัตถุดิบให้ครบเซต
 

    สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อที่คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 
    Facebook: คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    LINE Official : @utcccare  
    เว็บไซต์ 
www.utcc.ac.th/admission หรือติดต่อ 
    ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 2 
    โทร 02-6976969
 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
 
 
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด