หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ม.สยามพลิกโฉม! พบกับสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการที่ออกแบบมาตอบโจทย์ เด็ก GEN Z

วันที่เวลาโพส 15 พฤษภาคม 67 13:30 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
    ม.สยามพลิกโฉม! พบกับสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการที่ออกแบบมาตอบโจทย์ เด็ก GEN Z
   
 

     มหาวิทยาลัยสยามพลิกโฉม สถาบันชั้นนำในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน “Innovation Toward Sustainable Future” พร้อมหลักสูตรปรับปรุงใหม่น่าเรียนสุดๆ กับเทรนด์อาชีพเด็ก Gen Z ตอบโจทย์วัยรุ่นว้าวุ่นที่อยากเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปรับหลักสูตรใหม่เอาใจวัยรุ่นกับเทรนด์อาชีพยอดฮิต สำหรับคนอยากเป็นผู้ประกอบการกับ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดได้ ทำเป็น และมีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้จริง สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ พร้อมเรียนกับตัวจริงมืออาชีพ เองอีกด้วย    จุดเด่นของหลักสูตร
     1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงกับ Startup และธุรกิจอาหาร
     2. สร้างนวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
     3. สร้างสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
     4. เพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจหลังจบการศึกษา
     5. การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล     สำหรับอาชีพที่น้องๆสามารถทำได้ ได้แก่
  1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  2. พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจอาหาร ได้แก่
         -หัวหน้าแผนกในโรงงานผลิตอาหาร
         -ผู้จัดการซูปเปอร์มาร์เก็ต แผนกอาหารสด
         -ผู้จัดการ รองผู้จัดการธุรกิจอาหาร

    วิชาน่าเรียนในแต่ละชั้นปี โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล    ปี 1
    วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
    เทคโนโลยีการอาหารสำหรับสร้างนวัตกรรม
 


    ปี 2
    การประกันคุณภาพอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน
    ศาสตร์และศิลป์ของการประกอบอาหาร
    เจ้าของธุรกิจอาหารมืออาชีพ    ปี 3
    นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
    นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    ปี 4
    แผนธุรกิจอาหารที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
    ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอาหาร ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (CWIE-BCG)

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • จบ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
  • ปวช. ทุกสาขา /ปวส.ทุกสาขา (เทียบโอนหน่วยกิตได้)
  • นักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษา / ปริญญาตรีใบที่2

    ช่องทางการติดต่อ
     https://science.siam.edu/
     http://www.facebook.com/science.siamu

     081-8105253, 094-9236923
     สมัครเรียนวันนี้ พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา 12,000 บาท
     สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น1
     เปิดบริการทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น.
     สมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/apply
  

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด