หน้าแรก บัญชี ดาวน์โหลด

เปิดดาวน์โหลดแล้ว แบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)

วันที่เวลาโพส 16 มกราคม 60 10:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' ก๊อตจิ AdmissionPremium
          UploadImage

          ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

          ภาระหน้าที่ในการเสียภาษีนั้นมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ดังแนวคิดของ อดัม สมิธ (Adam smith) นักเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ที่ว่า “ผู้ที่อยู่ในบังคับของรัฐหนึ่งๆ แต่ละคนควรบริจาคทรัพย์สินเพื่อบำรุงการปกครองบ้านเมืองตามส่วนแห่งความสามารถของตนโดยไม่มีการยกเว้น” โดยแต่ละประเทศนั้นก็ได้ทำการจัดเก็บภาษีภายใต้หลักแนวคิดนี้เหมือนๆ กัน
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 ได้ ที่นี่
 
ข้อมูลจาก : thaismesoft

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด