หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

เรียนสายบัญชี ทำอาชีพอะไรได้อีกในตลาดงานยุคใหม่

วันที่เวลาโพส 05 กุมภาพันธ์ 63 16:19 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ในการแข่งขันที่สูงในตลาดงานยุคใหม่อีกหนึ่งอาชีพที่ยังมาแรงไม่ตกเลย คือ สายบัญชี แม้ตัวตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สายบัญชีก็ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน น้องๆ หลายคงที่กำลังสงสัยว่าสายบริหาร-บัญชี เรียนจบมาสามารถประกอบอาชีพ หรือต่อยอดได้อย่างไรบ้าง? นอกจากอาชีพสายบัญชีแบบดั้งเดิม เช่น พนักงานบัญชี นักบัญชีต้นทุน ผู้ทำบัญชีอนุญาต ผู้สอบบัญชี พนักงานธนาคาร และผู้เชียวชาญด้านภาษี บทความนี้ Admission Premium มีข้อแนะนำ เราได้รวบรวมอาชีพสายบัญชีที่กำลังเป็นเทรนด์ และเหมาะสำหรับคนสมัยใหม่และเข้ากับตลาดยุคใหม่มาฝากน้องๆ กัน ดังนี้เลย


เทรนด์อาชีพยุคใหม่ที่เหมาะกับ"สายบัญชี"

1. Digital Marketing
ในปัจจุบันหลายบริษัทมีการปรับตำแหน่งการตลาดเป็น Digital Marketing หรือ Online Marketing แทบจะทั้งหมด เพราะตลาดออนไลน์,สื่อโซเชียล และสื่อบนอินเทอร์เน็ต เข้าถึงคนผู้บริโภคได้มากกว่าแต่ก่อน อีกทั้งยังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกๆปีทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงานปัจจุบัน

2. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ถึงแม้ตลาดออนไลน์จะมาแรงแต่เจ้าของกิจการอาจจะใช้ได้ไม่คล่องเท่าไหร่นัก จึงต้องมีที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่จะคอยช่วยควบคุม ดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อใช้กระจายและดึงดูดผู้บริโภคให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย

3. งานด้านโลจิสติกส์
เมื่อตลาดออนไลน์ขยายใหญ่เติบโตขึ้น งานด้านโลจิสติกส์ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่งสินค้า บริการภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยสามารถนำความรู้งานบริหารและการจัดการมาปรับใช้ได้ในสายโลจิสติกส์

4. 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารปฏิบัติการด้านธุรกิจ
หรือ (Business Operations Manager) การทำธุรกิจขนาดใหญ่ต้องประสานความร่วมมือกับส่วนงานอื่นๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายบริหารปฏิบัติการธุรกิจที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

5. นักบริหาร
งานบริหารจัดการคนหรือการติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร เป็นอาชีพที่นักบริหารจัดการ และนักวางแผนจะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ แต่นอกจากทักษะการปฎิสัมพันธ์กับผู้คน และการวางแผนแล้ว การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษก็คงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคปัจจุบัน

6. Start Up
สายบริหารใครๆต่างก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง "Start Up" ถือว่าตอบโจทย์มากยิ่งบวกกับการตลาดในยุคนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด  โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์

7. นักการเงิน
การลงทุนทางการเงินในปัจจุบันซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีนักการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ และนักการเงินในยุคนี้ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะจะต้องนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาใช้สำหรับการคำนวณ การคาดการณ์ รวมไปถึงประมาณการต่างๆ


อาชีพสายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายบัญชี
1. พนักงานฝ่ายบุคคล 
2. Account Executive
3. นักการตลาด 
4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/โบรกเกอร์ 
5. ที่ปรึกษาองค์กร 

ถึงแม้ยุคของตลาดจะเปลี่ยนไปแต่สำหรับสายบัญชี-บริหาร เป็นสายที่แทบจะไม่ตกงานเพราะจะมีสายงานใหม่ๆขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอด เพียงแต่น้องๆต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดยุคใหม่เพื่อจะได้นำความความรู้ไปปรับใช้กับเทคโนโลยี นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วยังเป็นโอกาสทีดีที่น้องๆสามารถต่อยอดสายงานได้อีกด้วย

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด