หน้าแรก บัญชี คณะบัญชี

สาขาบัญชี ศาสตร์ที่ว่าด้วยตัวเลข การจัดการ ภาษี และงบประมาณ

วันที่เวลาโพส 26 มกราคม 60 09:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
บทความนี้เราจะพาน้องๆ มาทำความรู้จัก คณะบัญชี หรือ สาขาบัญชี ถ้าน้องๆ ต้องการจบไปทำงานด้านสายการบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนนั้น บัญชีไม่ใช่เรียนแค่การทำบัญชีแต่จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักเข้าใจถึงว่าการบัญชีและการเงินต่างกันอย่างไร เข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี 


สาขาบัญชี เป็นหลักสูตรที่จะเรียนกัน 4 ปี ตลอดระยะเวลาการเรียนน้องๆ จะเข้าไปเรียนบัญชีหลักๆ ประมาณ 10-15 วิชาบัญชี น้องๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์แต่น้องๆ ควรจะมีทักษะการตรวจสอบที่ดี เพราะความจริงแล้ว บัญชีมีแค่ 1 สมการง่ายๆ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน โดยหลักการสมการยากๆ แทบจะไม่มีในหลักสูตร ดังนั้น สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนนั้น ส่วนใหญ่จะครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานด้านบัญชี โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

- เศรษฐศาสตร์มหภาค/จุลภาค
- การเงินการบัญชี
- วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
- การลงทุน
- การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
- ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- พฤติกรรมของเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การเงินขั้นสูง
- ภาษี

 


...........................................................

งานและอาชีพที่เกี่ยวข้อง

นักบัญชี


UploadImage
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด