หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

ผลวิจัยบอก เด็กไทยใช้เงินไปกับการซื้อขนมขบเคี้ยว มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก!

วันที่เวลาโพส 23 กันยายน 60 14:05 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

เป็นอีกข่าวที่น่าสนใจแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ เมื่อบริษัทวิจัยระดับนานาชาติเปิดเผยรายงาน ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก พบว่า เด็กไทยจ่ายเงินซื้อขนมขบเคี้ยวและของหวานมากที่สุดเมื่อเทียบกับเด็กประเทศอื่นๆ และสาเหตุเพราะเด็กจดจำพฤติกรรมการใช้เงินมาจากผู้ปกครอง
โดย บริษัทโททัลลีออว์ซัม ในประเทศอังกฤษซึ่งให้บริการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโฆษณาสำหรับเด็ก ได้เผยแพร่ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้เงินของเด็กอายุ 6-14 ปี จาก 7 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย รวมทั้งหมด 2,154 คน พบว่า เด็กอายุเฉลี่ย 9-11 ปี (คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) จากทุกประเทศ ได้รับเงินรายวันสำหรับใช้จ่ายในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้


ผลสำรวจบอกว่า เด็กออสเตรเลียได้รับเงินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เฉลี่ยคนละ 131 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4,400 บาท รองลงมาคือเด็กสิงคโปร์ ได้เงินเดือนละ 109 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,700 บาท ส่วนเด็กไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้รับเงินเป็นรายวัน และร้อยละ 45 ของเด็กที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า พวกเขาซื้อสินค้าที่อยากได้ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้เงินของตัวเอง
นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุอีกว่า เด็กไทย ใช้เงินส่วนตัวเพื่อซื้อขนมขบเคี้ยวและของหวานต่างๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ขณะที่เด็กออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ใช้เงินซื้อของเล่นมากที่สุด ส่วนโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ช่วงเทศกาลหรือวันเกิด พบว่าเด็กออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จะได้รับเงินพิเศษมากกว่าเด็กในประเทศอื่นๆ และผลสำรวจสรุปเพิ่มเติมว่า เด็กในเอเชียแปซิฟิกมีความสามารถในการเก็บเงินไว้ซื้อสินค้าที่ตัวเองอยากได้โดยไม่บอกผู้ปกครอง


ซึ่งผลการสำรวจข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่เปิดเผยว่า พฤติกรรมการใช้เงินของเด็กวัยรุ่นเกือบทั้งหมดเป็นการจดจำพฤติกรรมของผู้ปกครอง ซึ่งถ้าเด็กมีพฤติกรรมใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีระเบียบวินัย ก็อาจเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองของเด็กก็มีพฤติกรรมแบบนั้นเช่นกัน ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องความสำคัญของการเก็บออมหรือความมีระเบียบวินัยทางการเงินให้แก่เด็กตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เด็กมีความรอบคอบและบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการปลูกฝังในด้านนี้เลย
ที่มา:
shows.voicetv.co.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด