หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

ผู้สอบบัญชี (Auditor) อาชีพที่เป็นขั้นกว่าในสายงานบัญชี

วันที่เวลาโพส 02 พฤศจิกายน 61 11:31 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ มัธยมหรือนักศึกษาคนไหนที่สนใจเรียนและทำงานทางด้านบัญชี หนึ่งในสายงานที่ฮอตตลอดกาล อาจสงสัยว่า เรียนปริญญาตรีสาขาบัญชี จบแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้อีกบ้าง นอกจากพนักงานบัญชี? ก็ต้องบอกเลยว่าสายงานของคนจบบัญชีมีหลากหลายกว่าที่น้องๆ คิด ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร ที่ปรึกษาธุรกิจ หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ (ดูเพิ่มเติมที่บาความนี้เลย เรียนบัญชี จบมาทำงานอะไรได้บ้าง? ) 

แต่ช้าก่อน บทความนี้เราไม่ได้มาแนะนำอาชีพทั่วๆ ไปทางด้านบัญชีให้ทุกคนรู้จักเท่านั้น แต่เราจะขอแนะนำอาชีพที่เป็นขั้นกว่าของสายงานนักบัญชี นั่นคือ อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor) แล้วอาชีพนี้คืออะไร? ดียังไง? เจ๋งแค่ไหน? และจะเหมาะกับเราไหม? อย่าเสียเวลานาน มาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันได้เลย


ลักษณะงานผู้สอบบัญชี
ถือว่าเป็นงานที่มีความท้าทายอย่างหนึ่ง คือเราจะได้เห็นงานในแต่ละธุรกิจมากมาย ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและสนุกที่จะได้เรียนรู้ บางคนอาจจะคิดว่างานของผู้สอบบัญชีเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และตัวเลขตลอดเวลา แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย งานผู้สอบบัญชีมีความหลากหลายและท้าทายมาก

เราจะไม่รู้มาก่อนว่างานต่อไปจะได้เจอกับอะไร รูปแบบไหน ถ้าไม่ได้ทำอาชีพนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้ไหม เพราะงานนี้ทำเราได้เข้าไปดูสายการผลิตสินค้าต่าง ๆ กว่าจะได้สินค้ามาในแต่ละอย่าง ได้เห็นโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะของรัฐบาลหรือเอกชน ซึ่งถ้าเราไม่ใช่ผู้สอบบัญชีเราก็ไม่ได้เห็นอย่างแน่นอน ดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าคุ้มมากกับประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานนี้

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
สิ่งที่สำคัญมากคือต้องมีพื้นฐานทางด้านการบัญชีที่ดี ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นจากการเรียนจบบัญชีก่อน คือ ต้องมีทักษะและมุมมองภาพกว้างของงานบัญชี สามารถออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลออกมาและสรุปประเมินผลความถูกต้องของงาน ต้องมีความละเอียดรอบคอบ อิสระและเป็นกลาง งานต้องไม่ผิดพลาดเพราะมีผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงิน


บุคลิกและนิสัยของคนที่เหมาะกับอาชีพผู้สอบบัญชี 
มีความน่าเชื่อถือ สามารถแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวได้  แม้ว่าบางคนเป็นคนเฮฮามาก ๆ แต่ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี เวลาทำงานก็จะมีอีกบุคลิกหนึ่งที่จริงจังกับการทำงานและตั้งใจอย่างเต็มที่  
มีสมาธิ จดจ่อกับการทำงานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน ๆ   

ละเอียดรอบคอบ ทำสิ่งซ้ำ ๆ ได้หลายครั้ง เพราะงานสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก มีความรับผิดชอบและอดทน สามารถตรวจทานงานที่ต้องทำซ้ำได้หลายๆ ครั้ง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเลขและความถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำงาน 


ความก้าวหน้าของอาชีพผู้สอบบัญชี 
เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และก้าวต่อไปเป็นผู้สอบบัญชี หรือ CPA ที่เป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถเซ็นรับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบได้

โดยผู้ที่จะเป็น  CPA ได้นั้นจะต้องสะสมประสบการณ์การทำงานมาแล้วตามระยะเวลาที่สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนด และต้องไปทำการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี หากผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดก็จะได้เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้นอาชีพผู้สอบบัญชียังเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และมีความอิสระในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่มา : 
www.daa.co.th/
www.a-chieve.org/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด