หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

การเงินและบัญชี สายงานสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศ

วันที่เวลาโพส 21 กันยายน 61 17:27 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ หลายคน นอกจากจะกังวลวุ่นวายใจเกี่ยวกับการเลือกคณะสาขาในการเรียนต่อแล้ว อาชีพหรือการทำงานหลังจบการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่ากังวลไม่แพ้กัน บทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ ที่เหมาะและตอบโจทย์กับอนาคตน้องๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย

โดยบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้เปิดเผย ผลสำรวจข้อมูลตลาดแรงงาน ของ Experis ธุรกิจการดูแลสรรหาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์กรในประเทศไทย พบว่า  
 

ตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ช่วยในการวางแผนและปฏิบัติงาน และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของภาคธุรกิจ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน การนำนวัตกรรม (Innovation) และการหาทางออกที่เหมาะสม (Solution) 

ซึ่งสายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวนี้ จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยทั้งยังเป็นที่ต้องการอย่างสูง โดยจะประกอบไปด้วย 5 สายงานเหล่านี้

1. สายงานผู้บริหารระดังสูง (Executive Management)  2. สายงานบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)  3. สายงานผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (Information Technology)  4. สายงานด้านวิศวกร (Engineering)  และ5. สายงานบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) 


ซึ่ง สายงานบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance) มีความสำคัญในภาคธุรกิจและตลาดยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มงานการวิเคราะห์การเงิน (Analysis) คือ การดูแลต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุนและวางแผนรายได้และรายจ่าย จากแบบดั้งเดิมที่ต้องจบทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันหลายองค์กรกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการคนที่จบด้านวิศวกรรมและเรียนเพิ่มด้านการเงิน หรือทำงานด้านการเงิน

คุณสมบัติสำหรับคนทำงานสายงานนี้คือ การคิดเป็นระบบ มีแบบแผนชัดเจน จึงนับเป็นจุดแข็งที่นำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์วางแผนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่บุคคลที่จบสายตรงด้านนี้เท่านั้น แต่ส่วนสายงานด้านการบันทึกบัญชี ภาษี หรือหลักเกณฑ์ทางด้านบัญชียังคงจำกัดเรื่องการจบสายตรงมาอยู่ เพราะต้องมีความรู้เฉพาะเจาะจง เข้าใจหลักการและวิธีการทำที่ถูกต้องแม่นยำ

จากทั้ง 5 สายงานที่ยกมา เรียกได้ว่าเป็นสายงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อยา่งครอบคลุม ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่ยังลังเลว่าจะเรียนสาขาอะไรที่จะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตหลังเรียนจบ อย่ามองข้ามสายงานที่เรานำเสนอไปทั้งหมดนี้เด็ดขาด!ที่มา : 
www.thansettakij.com 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ