หน้าแรก บัญชี คณะบัญชี

เรียนสาขาบัญชีหอการค้า ดีไหม?

วันที่เวลาโพส 19 กันยายน 61 10:09 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ หลายคนที่กำลังหาข้อมูลสาขาเรียนที่โดดเด่น ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ รวมทั้งอยากรู้ว่าเมื่อเปรียบเทียบสาขานั้นๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร บทความนี้เรามี รีวิวสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการไทย มาฝากไว้ให้น้องๆ เอาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ

การเรียนบัญชี หลายคนอาจมองว่าเป็นหลักสูตรที่มีโอกาสการทำงานดี รายได้คุ้มค่า แต่การเรียนอาจจะน่าเบื่อหรือไม่เข้ากับตัวตนเรา แต่ขอบอกก่อนเลยว่าการเรียนการสอนของที่หอการค้า เป็นรูปแบบใหม่ ที่เน้นหลักสูตรทันยุคสมัยและสอดคล้องกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป ให้มุมมองการเรียนบัญชีที่แปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิม  


จุดเด่นของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ 1. กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ (Corporate Accounting) 2. กลุ่มวิชาสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Auditing and Internal Auditing)
และ 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

แนวคิดการเรียนการสอนของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ พร้อมที่จะออกไปทำงานได้จริง เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยได้นำเกมจำลองการบัญชี และเกมการจำลองการสอบบัญชี มาใช้ในการสอนควบคู่ไปกับเกม

โดยทั้ง 2 เกมนั้น น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานเสมือนจริง การทำงานกับเพื่อนในกลุ่ม และได้รู้จักการแข่งขันทางธุรกิจ ศึกษาดูงานในหน่วยงานจริง โปรแกรมเรียนบัญชีควบคู่ภาษาอังกฤษ และชั้นปีที่ 4 นั้น นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา คือการฝึกงานกับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคเรียนการศึกษา


ความก้าวหน้าและอาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียนจบ 
- ผู้ทำบัญชี/สมุห์บัญชี
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักวิเคราะห์ระบบบัญชี
- นักออกแบบและเขียนโปรแกรมด้านบัญชี และงานทางด้าน IT 
- ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- อาจารย์สถาบันการศึกษา­ต่างๆ


ค่าใช้จ่ายในการเรียน
ค่าเทอมประมาณ 37,500 บาท 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 306,050 บาทเหมาะกับใคร เราเรียนไหวหรือเปล่า
ที่สำคัญคือ การเรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องเก่งคำนวณ หรือจบสายวิทย์-คณิต แต่น้องๆ ที่เรียนจบจากศิลป์คำนวณ ทุกแผนการเรียน รวมถึง ปวช. ปวส. ก็สามารถเรียนได้หมด ขอแค่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) และมีการคิดเป็นหลักการ และเป็นเหตุเป็นผลรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รีวิวสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด