หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด

วันที่เวลาโพส 23 พฤศจิกายน 61 13:29 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ในแต่ละวัน เราทุกคนต่างทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัว ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีรายได้และค่าครองชีพที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากปัจจัยทางสังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจภายในจังหวัด

บทความนี้เรามีข้อมูลทางด้านบัญชีที่น่าสนใจมาฝากน้องๆ และทุกคน เกี่ยวกับ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด และ จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายรายต่อครัวเรือนเยอะที่สุด จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2560 


จังหวัดที่รายได้ต่อครัวเรือนเยอะที่สุด
1 กรุงเทพมหานคร รายได้เฉลี่ย 45,707 บาทต่อครัวเรือน
2 ปทุมธานี รายได้เฉลี่ย 41,484 บาทต่อครัวเรือน
3 นนทบุรี รายได้เฉลี่ย 40,861 บาทต่อครัวเรือน
4 ภูเก็ต รายได้เฉลี่ย 39,594 บาทต่อครัวเรือน
5 สุราษฎร์ธานี รายได้เฉลี่ย 38,026 บาทต่อครัวเรือน

จังหวัดที่รายจ่ายต่อครัวเรือนเยอะที่สุด
1 กรุงเทพมหานคร 
รายจ่ายเฉลี่ย 35,351 บาทต่อครัวเรือน
2 ปทุมธานี รายจ่ายเฉลี่ย 33,604 บาทต่อครัวเรือน
3 นนทบุรี รายจ่ายเฉลี่ย 33,313 บาทต่อครัวเรือน
4 ภูเก็ต รายจ่ายเฉลี่ย 32,853 บาทต่อครัวเรือน
5 สระบุรี รายจ่ายเฉลี่ย 26,635 บาทต่อครัวเรือน


นอกจากผลสำรวจ พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการทำงานร้อยละ 71.9 แบ่งเป็น ค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 45.1 กำไรสุทธิจากการธุรกิจร้อยละ 18.1 และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตรร้อยละ 8.7 นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำงาน และรายได้ที่ไม่ได้เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่างๆ ด้วยที่มา : 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
longtunman.com
www.smartsme.co.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ