หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

เอกสารที่เด็กไทยต้องมีและรู้จักไว้ เพราะได้ใช้แน่นอน

วันที่เวลาโพส 21 ธันวาคม 61 15:17 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เอกสารที่เด็กไทยต้องมีและรู้จักไว้ เพราะได้ใช้แน่นอน  

แม้ยุคนี้จะเป็นยุคดิจิทัล และประชาชนคนไทยกว่า 90% จะถือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ และหนึ่งในกลุ่มคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือบัตรต่างๆ ก็คงเป็นน้องๆ วัยมัธยม ทั้งม.ต้น ม.ปลาย

ดังนั้น บทความนี้ AdmissionPremium ได้รวบรวมเอกสารสำคัญที่น้องๆ จำเป็นต้องใช้และควรรู้จักมาให้เตรียมตัวกันไว้ จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1 เอกสารส่วนตัวที่ราชการออกให้ 
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- ใบเกิด
- ใบเปลี่ยนชื่อ

 


2 เอกสารทางการเรียน
- บัตรนักเรียน 
- ใบปพ. เช่น

 ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt)
 ปพ. 2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนยีบัตร)
 ปพ. 3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
 ปพ. 4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ปพ. 5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
 ปพ. 6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 ปพ. 7 ใบรับรองผลการศึกษา
 ปพ. 8 ระเบียบสะสม
 ปพ. 9 สมุดบันทึกผลการเรียน
- ใบสด.
สด. 9 หนังสือลงทะเบียนทหารกองเกิน (ได้รับตอนอายุครบ 17 ปี)
สด. 8 สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (จบ รด. ปี 3)
สด. 35 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร3 เอกสารอื่นๆ 
- พาสปอร์ต
- ใบขับขี่ 
- สมุดบัญชี/ATM 
- บัตรประกันชีวิต 
ข้อมูลประกอบจาก:
web.ku.ac.th
www.posttoday.com 
campus.campus-star.com
ac127.wordpress.comรูปภาพประกอบจาก:

www.isnhotnews.com

workoversea1.blogspot.com

steemit.com

wordpress.com

www.meemodo.com

blog.fufu2u.com

www.aia.co.th

www.kasikornbank.com

ionope.blogspot.com

www.spu.ac.th


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด