Yeepoon - 13 ก.ค. 60 22:38 น.

อยากเข้ารัฐศาสตร์ แต่อยู่ศิลป์นวณ ต้องเลือกสอบภาษา สอบภาษาอะไรดี?😂 #dek61


ทัศนัย
ภาษาหรอน่าจะเป็นภาษาบาลี
ธีรรัตน์
เหมือนเราเลยครับ เราก็อยู่ศิลป์คำนวณ เราก็จะเข้ารัฐศาสตร์ แต่เราเลือกสอบคณิตศาสตร์เพราะคิดว่าน่าจะทำคะแนนได้มากกว่าภาษา แต่ถ้าให้สอบภาษา คิดว่าภาษาจีน ภาษาเยอรมันครับ ถ้าปีนี้มีภาษาเกาหลีเข้ามาด้วย ก็คงจะสอบภาษาเกาหลีครับ
วรรณวลี
เลือกสอบวิชาที่เราถนัดเพราะมันจะทำให้คะแนนเราดีค่ะ

ภาพประกอบ