AdmissionQ - ถามตอบล่าสุด
ตัสนีม - 05 ธ.ค. 62 21:25 น.
คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิค รับเกรดเท่าไหร่ค่ะ #รับตรง
1
สิปปกร

ระบบรับตรง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ (กลุ่มวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 )
- มีผลลคะแนนการสอบวิชาสามัญของสทศ. จำนวน 7 วิชา
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

 

นี้ครับ
ศิรินันท์ - 14 ต.ค. 61 14:17 น.
สัมภาษณ์อาชีพแพทย์ ชื่อ...............อายุ.....ปี วุฒิการศึกษา.............รายได้/สวัสดิการที่ได้รับ.............บาท ลักษณะของงาน.................................อาชีพแพทย์สาขา........................... คุณลักษณะเด่น.............................................. ... #รับตรง
1
ศิรินันท์
ชื่อทพญ.กัลยา ไกรโกศล อายุ 46 ปี  วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรวิทยาเอนโดดอนต์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายได้/สวัสดิการที่ได้รับภาครัฐ 30,000-65,000 บาท สวัสดิการค่าเวรโอที 300-1,200/8 ช.ม. หรือ 38-150/ช.ม. ภาคเอกชน 58,808-120,000 บาท สวัสดิการค่าโอที 400-800/ช.ม.
ลักษณะของงาน ตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน รักษาตามอาการของโรคและความผิดปกติของเหงือกฟันและช่องปาก อาชีพแพทย์สาขาทันตแพทย์
คุณลักษณะเด่นมีความรู้ในเรื่องกี่ยวกับสุขภาพฟัน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพเปิดคลินิก เรียนแพทย์เฉพาะทาง
ข้อจำกัดของอาชีพรับน้อย ในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันทำงานที่
คลินิกทันตกรรมไนซ์สไมล์ 140/403 หมู่ 14 ตรอก/ซอยบาดาล ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000พนัชกร - 09 มิ.ย. 61 00:24 น.
เราไม่เน้นportได้ไหม #รับตรง
1
พรชิตา
ได้นะ เพราะส่วนใหฐ่ดูที่ะเเนนมากกว่า เเต่มี port ไว้ก็ดีกว่า เพราะเวลาไปสัมภาษณ์เพื่อนส่วนใหญ่เขาจะมีกันทุกคนไม่งั้นก็เอาเกียรติบัตรหรือพวกกิจกรรมใส่เเเฟ้มก็ได้ เคยเห็นเหมือนกัน

ภาณุ - 29 พ.ค. 61 20:19 น.
สนใจอยากเรียนคณะวิศวะค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาไหนดี พี่ๆ ที่วิศวะอยู่ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ #Dek61 #รับตรง #คณะ/สาขา #แอดมิชชั่น
2
พรชิตา
ดูจากเพื่อน พวกลาดกระบัง มช. ที่ติดอันดับ พวกธรรมศาสตร์ ถ้าน้องมีเวลาเตรียมตัวก็มาลัยที่โดเด่นเรื่องนี้นะคะ